321

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.5شیت1500*3000-WN--WN- 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.5شیت1250*2500-WN--WN- 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 10شیت1500*6000-WN--WN- 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 12شیت1500*6000-WN--WN- 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 14شیت1500*6000-WN--WN- 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 20شیت1500*6000-WN--WN- 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 3شیت1000*2000-WN--WN- 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 5شیت1500*6000-WN--WN- 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 5شیت1000*2000-WN--WN- 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 6شیت1500*6000-WN--WN- 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 8شیت1500*6000-WN--WN- 2,511,700