201

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 16 متری20*20-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 1.56 متری20*20-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 16 متری20*30-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 1.56 متری20*30-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۴۰ میلیمتر 16 متری20*40-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۴۰ میلیمتر 1.56 متری20*40-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 16 متری40*40-WN--WN- 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 1.56 متری40*40-WN--WN- 2,093,030