قیمت ورق رنگی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتعرضرنگبرندمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.41000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.41250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 0.41250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.41250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.51000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول 621,350 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول 619,550 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران 0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول 620,450 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول 620,450 
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ نارنجی رول بنگاه تهران 0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول 628,610 
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول 628,790 
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران 0.71250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران 0.71250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتعرضرنگبرندمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران 0.181000بنفشچینبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ صورتی رول بنگاه تهران 0.181000صورتیچینبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران 0.251000بنفشچینبنگاه تهرانرول تماس بگیرید