آلوزینک

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید