گالوانیزه و رنگی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتسایزبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.31000کاشانرولبنگاه تهرانکیلوگرم 573,320 
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.31000کاشانرولکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.31250کاشانرولکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 503,520 
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.41000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتعرضرنگبرندمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران 0.181000بنفشچینبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ صورتی رول بنگاه تهران 0.181000صورتیچینبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران 0.251000بنفشچینبنگاه تهرانرول تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادعرضبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادعرضبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.17765*765توان آور آسیابنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران 0.17924*801توان آور آسیابنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران 0.17924*801فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول1250هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول1000هفت الماسبنگاه تهران تماس بگیرید