ورق استیل

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*60001.4828شیتکیلوگرم 3,172,480 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*60001.4828شیتکیلوگرم 3,263,130 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*20001.4828شیتکیلوگرم 3,081,840 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامنوعضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 23,929,580 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 25,365,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.71220*2440304شیتبرگ 26,322,530