مس و برنج

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق مسی ۰٫۴ میل ۶۶۰*۲۰۰۰ باهنر شیت بنگاه تهران 0.4660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.5660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۷ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.7660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامابعادضخامتآلیاژبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر 2000*6600.370 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر 2000*6600.365 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.4 میلیمتر 2000*6600.470 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید