آلومینیوم

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,017,100 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,017,100 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,017,100 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 10501شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,026,170 
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 10501شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,026,170 
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,035,230 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندرنگمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران 147,710 
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.3شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران 145,880 
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.4شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران 145,880