آلومینیوم

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 10501شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 10501شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتحالتابعادبرندرنگمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.3شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.4شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید