قیمت کلاف

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
کلاف 10 آجدار الیگودرز 10الیگودرزکلاف اجدارکارخانه الیگودرزکیلوگرم 157,800 
کلاف 10 آجدار امیرآباد 10امیرآبادکلاف اجدارکارخانهکیلوگرم 160,560 
کلاف 10 آجدار امیرآباد 10امیرآبادکلاف اجدارکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
کلاف ساده 10 الیگودرز 10الیگودرزکلاف سادهکارخانه الیگودرزکیلوگرم تماس بگیرید
کلاف ساده 10 امیر آباد 10امیرآبادکلاف سادهکارخانه امیر آبادکیلوگرم تماس بگیرید
کلاف ساده 10 ذوب آهن 10ذوب آهن اصفهانکلاف سادهکارخانه ذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید