قیمت میلگرد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,940 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 146,850 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامقطروزنگریدقیمتعملیات
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 10 اینچ 100.2122024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 100 اینچ 100222024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 11 اینچ 110.2562024 251,380