قیمت مش

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایز مفتولابعاد چشمهمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
فولاد تهران 10 چشمه 10*10 10چشمه 15*15بنگاه تهرانکیلوگرم 158,180 
فولاد تهران 8 چشمه 25*25 825*چشمه 25بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
مش تهران 10 چشمه 10*10 10چشمه 10*10بنگاه تهرانکیلوگرم 161,800 
مش تهران 10 چشمه 20*20 10چشمه 20*20بنگاه تهرانکیلوگرم 158,180 
مش تهران 6 چشمه 10*10 6چشمه 10*10بنگاه تهرانکیلوگرم 167,690 
مش تهران 6 چشمه 15*15 6چشمه 15*15بنگاه تهرانکیلوگرم 167,690 
مش تهران 6 چشمه 20*20 6چشمه 20*20بنگاه تهرانکیلوگرم 175,850 
مش تهران 6 چشمه 30*30 6چشمه 30*30بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
مش تهران 8 چشمه 10*10 8چشمه 10*10بنگاه تهرانکیلوگرم 160,440 
مش تهران 8 چشمه 15*15 8چشمه 15*15بنگاه تهرانکیلوگرم 160,440 
مش تهران 8 چشمه 20*20 8چشمه 20*20بنگاه تهرانکیلوگرم 160,440