انواع صنایع مفتولی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایز مفتولابعاد چشمهمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
فولاد تهران 10 چشمه 10*10 10چشمه 15*15بنگاه تهرانکیلوگرم 248,360 
فولاد تهران 8 چشمه 25*25 825*چشمه 25بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
مش تهران 10 چشمه 10*10 10چشمه 10*10بنگاه تهرانکیلوگرم 251,080 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامدستهواحدقیمتعملیات
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ توری حصاریمترمربع 411,520 
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ توری حصاریمترمربع 353,510 
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ توری حصاریمترمربع 334,480