انواع صنایع مفتولی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامسایز مفتولابعاد چشمهمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
فولاد تهران 10 چشمه 10*10 10چشمه 15*15بنگاه تهرانکیلوگرم 149,570 
فولاد تهران 8 چشمه 25*25 825*چشمه 25بنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
مش تهران 10 چشمه 10*10 10چشمه 10*10بنگاه تهرانکیلوگرم 155,010 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامدستهواحدقیمتعملیات
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ توری حصاریمترمربع 222,300 
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ توری حصاریمترمربع 187,720 
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ توری حصاریمترمربع 167,960