لوله بدون درز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله مانسمان وارداتی سایز “۶قطر بیرونی۱۶۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت۷٫۱۱ 6 اینچ40وارداتی-شاخه 73,288,750 
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری 1 اینچ40وارداتی-شاخه 7,749,000 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری 1/2 اینچ40وارداتی-شاخه 3,781,150 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ20وارداتی12شاخه 7,375,560 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ20وارداتی5.5شاخه 3,454,380 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ20وارداتی18شاخه 8,495,900