لوله بدون درز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله مانسمان وارداتی سایز “۶قطر بیرونی۱۶۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت۷٫۱۱ 6 اینچ40وارداتی-شاخه 119,013,220 
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری 1 اینچ40وارداتی-شاخه 14,190,040 
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری 1/2 اینچ40وارداتی-شاخه 6,408,410 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ20وارداتی12شاخه 11,443,580 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ20وارداتی5.5شاخه 5,492,920 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ20وارداتی18شاخه 21,056,190