لوله استنلس استیل صنایع غذایی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر 1613046 متریکیلوگرم 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 251.53046 متریکیلوگرم 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱ میلیمتر 3813046 متریکیلوگرم 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱ میلیمتر 5113046 متریکیلوگرم 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 511.5304شیتکیلوگرم 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱ میلیمتر 6313046 متریکیلوگرم 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۱ میلیمتر 10213046 متریکیلوگرم 1,568,930