انواع لوله

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزردهآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ رده ۱۰ 1 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ رده ۱۰ 2 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ رده ۱۰ 3 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 100.63046 متریکیلوگرم 3,358,530 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 101.53046 متریکیلوگرم 2,452,110 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 1020.63046 متریکیلوگرم 3,358,530 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر 1613046 متریکیلوگرم 2,431,620 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 251.53046 متریکیلوگرم 2,431,620 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱ میلیمتر 3813046 متریکیلوگرم 2,431,620