قیمت تیرآهن لانه زنبوری

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامسایزوزن شاخهبرندمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
تیرآهن 12 لانه زنبوری 12125ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 14 لانه زنبوری 14155ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 16 لانه زنبوری 16195ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 18 لانه زنبوری 18225ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 20 لانه زنبوری 20275ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 22 لانه زنبوری 22325ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 24 لانه زنبوری 24375ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 27 لانه زنبوری 27425ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید
تیرآهن 30 لانه زنبوری 30507ذوب آهن اصفهانبنگاه اصفهانشاخه تماس بگیرید