کیان فولاد ابهر

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
کلاف ساده 5.5 کیان فولاد ابهر -WN-3Sp-WN-کیان فولاد ابهرکارخانه کیان فولاد ابهر تماس بگیرید
کلاف ساده 5.5 کیان فولاد ابهر -WN-کششی-WN-کیان فولاد ابهرکارخانه کیان فولاد ابهر تماس بگیرید
کلاف ساده 6.5 کیان فولاد ابهر -WN-ساختمانی-WN-کیان فولاد ابهرکارخانه کیان فولاد ابهر تماس بگیرید
کلاف ساده 6.5 کیان فولاد ابهر -WN-کششی-WN-کیان فولاد ابهرکارخانه کیان فولاد ابهر تماس بگیرید