چینی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ضد سایش 10 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 10شیت2000*6000چینیبنگاه تهران 1,073,660 
ورق ضد سایش 12 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 12شیت2000*6000چینیبنگاه تهران 1,073,660 
ورق ضد سایش 15 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 15شیت2000*6000چینیبنگاه تهران 1,073,660 
ورق ضد سایش 25 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 25شیت2000*6000چینیبنگاه تهران 1,073,660 
ورق ضد سایش 6 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 6شیت2000*6000چینیبنگاه تهران تماس بگیرید