نورد گرم سمنان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نورد گرم سمنانکارخانه 144,130 
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نورد گرم سمنانکارخانه 136,880 
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نورد گرم سمنانکارخانه 154,100