نورد گرم سمنان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نورد گرم سمنانکارخانه 236,760 
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نورد گرم سمنانکارخانه 236,300 
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-نورد گرم سمنانکارخانه 243,140