قزوین

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار قزوین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قزوینکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار قزوین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قزوینکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار قزوین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-قزوینکارخانه تماس بگیرید