فولاد فراد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 10 فولاد فراد 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد فرادکارخانه 157,720 
ناودانی 8 8 فولاد فراد 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد فرادکارخانه 157,720