فولاد فراد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 10 فولاد فراد 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد فرادکارخانه 258,330 
ناودانی 8 8 فولاد فراد 6 متری کارخانه -WN-6 متری-WN-فولاد فرادکارخانه 258,330