فولاد البرز ایرانیان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-فولاد البرز ایرانیانبنگاه تهران 290,060 
ناودانی 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-فولاد البرز ایرانیانبنگاه تهران 290,060 
ناودانی 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران -WN-12 متری-WN-فولاد البرز ایرانیانبنگاه تهران 317,260