با هنر

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق مسی 0.2 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.2رول660*2000با هنربنگاه تهران 3,279,440 
ورق مسی 1.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.5شیت660*2000با هنربنگاه تهران 3,362,830