اصفهان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 26 متری-WN-اصفهانکارخانه 358,040 
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری 2.56 متری-WN-اصفهانکارخانه 344,450 
لوله داربستی ۳ ” ۱/۲ ۲ اصفهان ۶متری کارخانه 36 متری-WN-اصفهانکارخانه 344,450