آونگان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10 * 100*100 آونگان 6 متری کارخانه 106 متری-WN-آونگانکارخانه 242,020 
نبشی 10*100*100 آونگان 12 متری کارخانه 1012 متری-WN-آونگانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آونگان 6 متری کارخانه 106 متری-WN-آونگانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 12 * 120*120 آونگان 6 متری کارخانه 126 متری-WN-آونگانکارخانه 242,020 
نبشی 12*120*120 آونگان 6 متری کارخانه 126 متری-WN-آونگانکارخانه تماس بگیرید
نبشی 6 * 60*60 آونگان 6 متری کارخانه 66 متری-WN-آونگانکارخانه 242,020 
نبشی 8 * 80 *80 آونگان 6 متری کارخانه 86 متری-WN-آونگانکارخانه 242,020